Uw Veilige Houding

Waar moet je nu op letten wanneer iemand agressief voor u komt staan?

– Zorg dat je stevig staat: je dominante been staat achteraan en je gaat lichtjes door de benen.

– Hou je handen voor jou: je handen wijzen met open vingers naar het gezicht van je agressor en je armen strek je op iets meer dan 90 graden. Je ellebogen wijzen naar beneden.

– Straal geen agressie uit: praat met je handen en doe geen plotse bewegingen.

– Straal rust uit: ga dus zeker niet huppelen.

Van zodra je deze positie inneemt start je met de de-escalatie …