Project pesten

Project anti-pesten

Een project waar ik als fit-force volledig achter sta!

Beide oprichters van SD-Force hebben namelijk een anti-pesten methodiek ontwikkeld. Deze bieden we aan op scholen maar kunnen ook toegepast worden in bedrijven.

Pesten is een probleem wat ernstige gevolgen kan hebben. Tot voor kort dacht men dat het pesten wel zou stoppen als het slachtoffer zou leren meer voor zichzelf op te komen. Maar wanneer het slachtoffer assertiever wordt, zoekt de pester veelal een ander slachtoffer op. Het is daarom belangrijk dat alle partijen die een rol spelen bij het pesten, de pester, het slachtoffer, de zwijgende middengroep, de school en de ouders, aandacht krijgen bij het oplossen van het pestprobleem. Ja, alle partijen hebben een belangrijk rol hierin.

Onze methodiek spits zich toe om alle partijen naar één doel te laten werken.

Hoe doen we het?

Onze methodiek is geen oplossing die op één dag kan aangeleerd worden. Dit is een aanpak die meerdere sessies nodig heeft en dat we steeds aanpassen naar de noden. Een normale sessie is één maal per week van ongeveer één uur. Wensen we sneller resultaat zal u zeker dit twee maal per week nodig hebben.

Onze financiering voor deze methode halen we op via crowdfunding of via de ouderraden van  scholen.

Voor meer informatie aarzel niet ons te contacteren om dit in detail met u te bespreken.