Initiatie gerechtsdeurwaarders

Op 1 Oktober mocht Fit-Force een initiatie zelfverdediging verzorgen voor gerechtsdeurwaarders en hun onthaal medewerkers.